માલ વાહક વાહન સહાય યોજના 2023 । Mal Vahak Vahan Sahay Yojana

Mal Vahak Vahan Sahay Yojana- ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ikhedut portal પર ખેતીવાડીની વિવિધ યોજનાઓ ખેડુતો માટે અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. Department of Agriculture and Farmers Welfare વિભાગ દ્વારા ખેતીવાડીની યોજનાઓ  જેવી કે પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના, ટ્રેકટર સહાય યોજના, પશુપાલન યોજનાઓ જેમાં પશુ ખાણદાણ સહાય યોજના 2023 વિગેરે બાગાયતી યોજનાઓમાં  દવાના છંટકાવ માટે ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ(માઉન્ટેડ) સ્પ્રેયર યોજના 2023,  પપૈયાની ખેતી માટે સહાય યોજના તેમજ મત્સ્ય પાલન યોજનાઓ પોર્ટલનાના માધ્યમથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ખેતીવાડી વિભાગની વિવિધ યોજનામાંની Mal Vahak Vahan Sahay Yojana યોજના વિશે જાણિશુ.

પ્રિય વાચક મિત્રો આ આર્ટીકલ માં ખેતીવાડી વિભાગની માલ વાહક વાહન સહાય યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી. આ યોજનાનો યોજનાનો હેતુ શું છે? લાભ કોને મળી શકે?  યોજનાની પાત્રતા ? ક્યા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ ? મળવાપાત્ર લાભ કેટલો ? ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી? 

માલ વાહક વાહન સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેડૂતો દ્વારા પોતાના ખેતરમાં ઉત્પન્ન કરેલા પાકને સમયસર બજાર સુધી પહોંચાડવામાં તકલીફ ન પડે તે માટે સરકાર દ્વારા સાધન ખરીદવા પર સબસીડી રૂપે આર્થિક સહાય કરવામાં આવે છે. સમયસર પાકને ગીત બજારોમાં મોકલતા ખેડૂતોને વરસાદ કે બીજા કોઈ કારણોસર પાકનું નુકસાન થતું નથી.

Highlights of Mal Vahak Vahan Sahay Yojana

યોજનાનું નામ માલ વાહક વાહન સહાય યોજના
યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતોએ ઉત્પન્ન કરેલ પાકને નજીકના બજારો સુધી પહોંચાડવા માટે સાધનની ખરીદી પર સબસીડી આપવી
લાભ કોને મળે? ગુજરાત રાજ્યના તમામ ખેડૂત કે જેઓ પાત્રતા ધરાવતા હોય
સબસીડી નંબર-1 નાના,સીમાંત,મહિલા, એસ.સી/એસ.ટી ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 35 % અથવા 75,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે
સબસીડી નંબર-2 સામાન્ય તથા અન્ય ખેડૂતોને  કુલ ખર્ચના 25 % અથવા 50,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે
Official Website https://ikhedut.gujarat.gov.in/
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/07/2023

માલ વાહક વાહન સહાય યોજનાની પાત્રતા

કૃષિ વિભાગ દ્વારા Kisan Parivahan Yojana Gujarat લાભ મેળવવા માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવી છે. નક્કી કરવામાં આવેલી નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ગુજરાત રાજ્યના વતની અને ગુજરાત રાજ્યનો ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ નાના શ્રીમંત મહિલા અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ સામાન્ય તેમજ અન્ય ખેડૂત લાભાર્થીઓને મળશે
 • લાભાર્થી ખેડૂત ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા હોવા જોઈએ
 • કિસાન પરિવહન યોજના નો પુન: ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષની સમય મર્યાદા બાદ અરજી કરી શકશે.
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ikhedut Portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

માલ વાહક વાહન સહાય યોજનાની સાધનસાધન ખરીદીની શરતો

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા Mal Vahak Vahan Sahay Yojana સાધન ખરીદવા માટે ખેડુત મિત્રો માટે કેટલીક શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે તે શરતો નીચે મુજબ છે

 • ખાતા દ્વારા એમ્પેનલ કરેલ હોય તે કિસ્સામાં ખાતા દ્વારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતુ માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદકના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત પાસે પાકુ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

માલ વાહક વાહન સહાય યોજના મળવાપાત્ર સહાય

ikhedut Portal પરની આ યોજના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતને સબસીડી રૂપે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય લાભાર્થી ખેડૂતની જાતિ અને દરજ્જાના આધારે નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

મહિલા, નાના, સીમાંત,અનુસુચિત જાતિઅને અનુસુચિત જન જાતિ ખેડૂતોને લાભાર્થીએ કરેલ કુલ ખર્ચના 35 % અથવા 75,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સબસીડી મળશે.
સામાન્ય તથા અન્ય ખેડૂતોને  ખેડૂતોએ કરેલ કુલ ખર્ચના 25 % અથવા 50,000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સબસીડી મળશે.

Mal Vahan Parivahan Yojana Documents List

ikhedut Portal પર ખેતીવાડીની યોજનાઓમાં Mal Parivahan sahay Yojana નો લાભ મેળવવા માટે અરજદારના કેટલાક ડોક્યુમેન્ટસ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.છે. તેની માહીતી નીચે મુજબ છે.

 • આધારકાર્ડ ની નકલ
 • રેશનકાર્ડ ની નકલ
 • ખેડૂતની જમીનધારણની ૭/૧૨, ૮-અ ની નકલ
 • અરજદારનો મોબાઈલ નંબર
 • બેન્ક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ
 • લાભાર્થી ખેડુત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી
 • જો લાભાર્થી ખેડૂત દૂધ મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી
 • જો લાભાર્થીએ આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગત
 • જો લાભાર્થી SC (એસસી) જાતિના હોય તો તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • જો લાભાર્થી ST (એસટી) જાતિના હોય તો તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • જો લાભાર્થી અરજદાર વિકલાંગ હોય તો તે અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

માલ વાહક વાહન સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી? | How to Online Apply Mal Vahak Vahan Sahay Yojana

ખેડુત મિત્રો ikhedut portal પરથી  Mal Vahak Vahan Sahay Yojana નો લાભ મેળવવા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ખેડુત મિત્રો પોતાની જાતે ઘરે બેઠા અથવા ગ્રામ પંચાયતના વીસીઈ મારફતે arji કરી શકશે. ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ  મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર માં google search મા ikhedut ટાઈપ કરી સર્ચ બટન પર ક્લિક કરો.
 • સર્ચ રિઝ્લ્ટમાંથી આઇ ખેડુતની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ પર ક્લિક કરવાનુ રેહશે..
 • ikhedut Portal વેબસાઈટના મુખ્ય પેજ પર “યોજના” નો વિકલ્પ જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમને તમારો જિલ્લો પસંદ કરવાનું કહેશે. તેમાં તમારો જિલ્લો પસંદ કરો.

Bagayati yojana 2023

 • ત્યારબાદ એક નવું પેજ  ખુલશે તેમાં “ખેતીવાડીની યોજનાઓ ” પર ક્લિક કરો.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ તમને પેજની નીચેની બાજુએ Khetivadi yojana ની વિવિધ યોજનાઓ જોવા મળશે.
 • તેમાંથી નંબર 23 પર “માલ વાહક વાહન” માટે અરજી કરવા તેની બાજુમાં અરજી કરો પર ક્લિક કરો.

માલ વાહક વાહન સહાય યોજના

 • જો તમે અગાઉ ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હશે તો હા પર અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ના હોય તો ના પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે ખેડૂતે પોતાનું આધાર કાર્ડ નંબર તથા મોબાઈલ નંબર ની માહિતી નાખ્યા બાદ બાજુમાં દર્શાવેલ Captcha બાજુના બોક્સ્માં નાખી અરજી કરવાની રહેશે.
 • ikhedut પર લાભાર્થી ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ના સિલેક્ટ કરી ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • હવે અરજી  ફોર્મ ખુલશે. અરજી ફોર્મ માં દર્શાવેલ તમામ વિગતો ચોકસાઈપૂર્વક ભરી અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ ખાસ નોંધ લેવી કે એકવાર અરજી ફોર્મ થયા બાદ એપ્લિકેશન નંબરમાં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહીં.
 • લાભાર્થી ઓનલાઈન અરજી કર્યા પછી કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ મેળવી લેવી

આ પણ વાંચો-

FAQ’S

1.Mal Vahak Vahan Sahay Yojana માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ કઈ છે?
જવાબ- Mal Vahak Vahan Sahay Yojana માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ  https://ikhedut.gujarat.gov.in/ છે.

2. માલ વાહક વાહન સહાય યોજના કયા વિભાગ દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવી છે?

જવાબ- માલ વાહક વાહન સહાય યોજના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

3.માલ વાહક વાહન સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?
જવાબ-માલ વાહક વાહન સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/07/2023 છે.